Nieuws

BBQ en Ledenvergadering juni 2022

Dinsdag 21 juni hebben we de jaarlijkse barbecue georganiseerd bij het Wapen van Beckum. Ruim 50 leden en sponsoren waren aanwezig. Het was en gezellige en zeer smakelijke avond. Dank aan onze leden Martin Put, Johan Drenth, Bart Lentink en natuurlijk hun collega’s. 

Voorafgaand aan de BBQ is de de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Notulen zijn na te lezen: algemene ledenvergadering 2022 Notulen.

Na afloop van de ALV is Gerard Kooiker officieel uitgezwaaid als voorzitter. Sinds de oprichting op 4 mei 2005 heeft hij de voorzittersrol vervuld. Hij laat een gezonde vereniging achter en neemt plaats in de raad van advies. Als dank hebben we hem en zijn vrouw Paulien bloemen en een hotel/diner cheque aangeboden. 
Door in te loggen kun je de foto’s bekijken die gemaakt zijn door Guus Adema.

 


X
X